پروپاگاندا در چین - تلاش برای توسعه

جهش بزرگ نگاهی به پوسترچینی در 1958

تاریخ انتشار : ۱۴:۲۷ ۰۴-۰۸-۱۴۰۱

پس از بازسازی موفقیت آمیز اقتصادی در اوایل دهه 1950، رهبری حزب به رهبری مائو تسه تونگ شرایط را برای یک جهش بزرگ به جلو در اوایل سال 1958 آماده می داند. تا بتواند انتقال جامعه را از نظام پیشین به سوسیالیسم و کمونیسم را همزمان انجام دهد. تولید فولاد از اهمیت بالایی برخوردار است. در سراسر کشور کوره های کوچک ساخته می شود. در حومه شهر، کمون های عظیم مردمی شکل می گیرد. زندگی در آنجا کاملاً جمعی است، از جمله سالن های غذاخوری که غذای رایگان سرو می کنند. در اوایل سال 1959، مشخص شد که این کمپین با مشکل مواجه شده است و یک فاجعه در راه است. ............

تبریز امروز:

جهش بزرگ به جلو (1958-1960)

 

پس از بازسازی موفقیت آمیز اقتصادی در اوایل دهه 1950، رهبری حزب به رهبری مائو تسه تونگ شرایط را برای یک جهش بزرگ به جلو در اوایل سال 1958 آماده می داند. تا بتواند انتقال جامعه را از نظام پیشین به سوسیالیسم و کمونیسم را همزمان انجام دهد. تولید فولاد از اهمیت بالایی برخوردار است. در سراسر کشور کوره های کوچک ساخته می شود. در حومه شهر، کمون های عظیم مردمی شکل می گیرد. زندگی در آنجا کاملاً جمعی است، از جمله سالن های غذاخوری که غذای رایگان سرو می کنند. در اوایل سال 1959، مشخص شد که این کمپین با مشکل مواجه شده است و یک فاجعه در راه است. ............

 


نظرات کاربران


@