باب انگلهارت

اوپک و آتشی که بر تورم آنها زد

تاریخ انتشار : ۱۳:۵۵ ۲۵-۰۷-۱۴۰۱

تبریز امروز:

باب انگلهارت - آتش اوپک روی تورم


نظرات کاربران


@