عکس از بابک وحیدی آذر

زیبایی های کوهپایه ای در اطراف هشترود

تاریخ انتشار : ۰۴:۳۱ ۲۴-۰۷-۱۴۰۱

کوه های رنگی جاذبه های زیبای طبیعت هستند که تنها در گذر و حرکت از مقابل آنها به چشم می خورند ! گاه ماشین آلات راه سازی به دنبال نمک آنها را در هم می شکافند و بسادگی دگردیسی هزاران سال در معرض نابودی قرار می گیرد .....کمتر تلاشی برای تثبیت این پدیده های زیبای زمیت و معرفی آنان به عمل آمده است.

تبریز امروز:

بی هیچ ادعایی
بی هیچ صدایی
بی غوغا
رنگ از خود
طرح از خود
ساکت و آرام نشسته بر زمین
آنان زیبایند

کوه های رنگی

کوه های رنگی - هشترود

کوه های رنگی - هشترود

کوه های رنگی جاذبه های زیبای طبیعت هستند که تنها در گذر و حرکت از مقابل آنها به چشم می خورند ! گاه ماشین آلات راه سازی به دنبال نمک آنها را در هم می شکافند و بسادگی دگردیسی هزاران سال در معرض نابودی قرار می گیرد  .....کمتر تلاشی برای تثبیت این پدیده های زیبای زمیت و معرفی آنان به عمل آمده است. 


نظرات کاربران


@