شعر شهریار ، خوشنویسی فرزبود

شهنوازی کن نگارا، ساز میخواهم چکار؟

تاریخ انتشار : ۰۲:۰۹ ۲۷-۰۶-۱۴۰۱

شهنوازی کن نگارا، ساز میخواهم چکار؟ من که ایمان داشتم اعجاز میخواهم چکار؟ تا صدایت گوش هایم را نوازش میکند، تار و سنتور و نی و آواز میخواهم چکار؟

تبریز امروز:

شهنوازی کن نگارا ساز می خواهم چکار- محمدعلی فرزبود- محمدحسین شهریار

 

شهنوازی کن نگارا، ساز میخواهم چکار؟
من که ایمان داشتم اعجاز میخواهم چکار؟

تا صدایت گوش هایم را نوازش میکند،
تار و سنتور و نی و آواز میخواهم چکار؟

تخت جمشید قشنگی هست در چشمان تو
تا تورا دارم دگر شیراز میخواهم چکار؟

تکیه گاه من تو باشی، من خودم یک ارتشم
قدرتم کافیست... نه... سرباز میخواهم چکار؟

باغ سرسبز و تو و آواز بلبل، بوی گل...
این زمین زیباست... پس پرواز میخواهم چکار؟

گرچه دیگر هیچ چیزی مثل دیروزش نیست
این غزل را فرصت آغاز میخواهم چکار؟

 

شعر شهريار -  خوشنویسی محمدعلی فرزبود


نظرات کاربران


@