تبریز

سرانجام موزه چاپ و نشر در دبیرستان فردوسی

تاریخ انتشار : ۱۱:۵۲ ۰۳-۰۳-۱۴۰۱

بیش از دوسال است که ساختمان قدیمی و تاریخی دبیرستان فردوسی جهت آماده سازی " موزه چاپ و نشر" در اختیار میراث فرهنگی و گردشگری قرار گرفته است. قرار بر بازسازی ساختمان و چندین سال استفاده به عنوان " موزه " و سپس تحویل آن به دبیرستان فردوسی بود ! اما اکنون کار متوقف و ساختمان تاریخی بلاتکلیف و خرابه رها شده است .

تبریز امروز:

 

بیش از دوسال است که ساختمان قدیمی و تاریخی دبیرستان فردوسی جهت آماده سازی " موزه چاپ و نشر" در اختیار میراث فرهنگی و گردشگری قرار گرفته است.

قرار بر بازسازی ساختمان و چندین سال استفاده به عنوان " موزه " و سپس تحویل آن به دبیرستان فردوسی بود !

اما اکنون کار متوقف و ساختمان تاریخی بلاتکلیف و خرابه رها شده است .


نظرات کاربران


@