سمفونی کنسرتو گروسو - کنسرتو گروسو در ماژور

موسیقی الساندرو اسکارلاتی- هارمونی و زیبایی بی نهایت

تاریخ انتشار : ۰۴:۰۵ ۳۰-۰۲-۱۴۰۱

الساندرو اسکارلاتی آهنگساز ایتالیایی دوره باروک بود که به‌ خلق آثار برای اپراها و کانتات‌های مجلسی‌اش شهرت داشت. بنیانگذار مدرسه اپرای ناپل در نظر گرفته می شود. او پدر دو آهنگساز دیگر، دومنیکو اسکارلاتی و پیترو فیلیپو اسکارلاتی بود. وی متانت و ذهن روشنی داشت که در میان ایتالیایی‌های عصر خود ناشناخته‌تر بود.

تبریز امروز:

 

 سمفونی کنسرتو گروسو شماره 8 در ماژور برای فلوت و سازها زهی و پیوسته و کنسرتو گروسو در فا ماژور در سال 1715 توسط الساندرو اسکارلاتی نوشته شد . 

00:00  سمفونی کنسرتو گروسو 
06:30 کنسرتو گروسو در ماژور

الساندرو اسکارلاتی (1660 - 1725) آهنگساز ایتالیایی دوره باروک بود که به‌ خلق آثار برای اپراها و کانتات‌های مجلسی‌اش شهرت داشت. بنیانگذار مدرسه اپرای ناپل در نظر گرفته می شود. او پدر دو آهنگساز دیگر، دومنیکو اسکارلاتی و پیترو فیلیپو اسکارلاتی بود. وی متانت و ذهن روشنی داشت که در میان ایتالیایی‌های عصر خود ناشناخته‌تر بود. الساندرو اسکارلاتی حدود 125 اپرا، بیش از 600 کانتاتا، بسیاری از اواتوریوها، موتت ها، مادریگال ها، ارکسترال و آثار دیگر را ساخت.

 


نظرات کاربران


@