فردا عید است!

هلال ماه شوال در آسمان دیده شد

تاریخ انتشار : ۱۵:۲۵ ۱۲-۰۲-۱۴۰۱

فردا عید است ، .... یک ماه اطاعت و عبادت خالق در ماه رمضان کامل شد ! عیدتان مبارک !

تبریز امروز:

برون آمدن هلال ماه از زیر غبار

 

فردا عید است ، .... یک ماه اطاعت و عبادت خالق  در ماه رمضان به سر آمد ! عیدتان مبارک !

 

 

 


نظرات کاربران


@