گوز نظر! باوری سنتی در میان ترک های آناتولی

تاریخ انتشار : ۰۸:۲۴ ۱۲-۰۱-۱۴۰۱

در میان باورهای سنتی آناتولی، یکی از معروف‌ترین و رایج‌ترین باورها آویزان کردن یا پوشیدن مهره‌ای آبی در مقابل چشم بد است که در ترکی به آن «نظر» می‌گویند. در زیر منشأ این باور، بازتابی در چشم انسان وجود دارد. هنگامی که مردم باستان انعکاس چهره خود را در داخل چشم دیگران در مقابل خود می بینند، تصور می کنند که در خطر هستند و روح آنها در چشمان دیگران محبوس است. با گذشت زمان، این باور به این شکل تغییر پیدا کرده است که چشمانی با نگاهی پر از حسادت و بد در نهایت باعث مرگ و بیماری می شود. بنابراین، بسیاری از مردم بر این باورند که آویزان کردن یا پوشیدن یک مهره شیشه ای مایل به آبی به شکل چشم " نظر بونجوقو" (nazar boncuğu) این نگاه ها را به عقب منعکس می کند و فرد مورد نظر را نجات می دهد.

تبریز امروز:

چای

 

رستوران ترابزون

مرد یک " گوز نظر " را از سپر ماشین خود آویزان کرده بود ؛ در نگاه خشن و در جستجوی خرافه ها چندان چیز مهمی نیست ! اما دیدن یک" گوز نظر" آویزان از سپر ماشین ، تصویری طنز آلوده  در کنار زندگی روزمره است .

" نظر بونجوقو" (nazar boncuğu)

رستورانی در کالکینمای ترابزون گلدان و درختی را با " گوزنظر" های بسیار آراسته است.  یک طنز در همراهی با کار و زحمت زندگی ! آنها مردمانی شاد و مهربان هستند ، در کنار مهر و محبت زندگی شان درخت را هم با "گوزنظر" ها پوشش داده اند.

 

 

 گوز نظر

" نظر بونجوقو" (nazar boncuğu)

" نظر بونجوقو" (nazar boncuğu)

نماد «نظر» آناتولی / ویکی‌مدیا کامانز

در میان باورهای سنتی آناتولی، یکی از معروف‌ترین و رایج‌ترین باورها آویزان کردن یا پوشیدن مهره‌ای آبی در مقابل چشم بد است که در ترکی به آن «نظر» می‌گویند. در زیر منشأ این باور، بازتابی در چشم انسان وجود دارد. هنگامی که مردم باستان انعکاس چهره خود را در داخل چشم دیگران در مقابل خود می بینند، تصور می کنند که در خطر هستند و روح آنها در چشمان دیگران محبوس است. با گذشت زمان، این باور به این شکل تغییر پیدا کرده است که چشمانی با نگاهی پر از حسادت و بد در نهایت باعث مرگ و بیماری می شود. بنابراین، بسیاری از مردم بر این باورند که آویزان کردن یا پوشیدن یک مهره شیشه ای مایل به آبی به شکل چشم " نظر بونجوقو" (nazar boncuğu) این نگاه ها را به عقب منعکس می کند و فرد مورد نظر را نجات می دهد.

گوز نظر

باور «نظر» در میان ترک‌های آسیای مرکزی نیز وجود دارد، به‌ویژه در شمنیسم باستانی  در آناتولی اعتقاد بر این است که سنت " قورقوشوم دگمه سی " ، "kurşun dökme" چشم بد را دفع می کند و با ذوب کامل سرب در یک ملاقه در آتش عمل می شود. پس از آن، سرب در فاز مایع را در یک کاسه آب، روی سر فردی که در معرض چشم بد قرار دارد و با یک تکه پارچه بزرگ پوشانده شده است، ریخته می شود. با ریختن سرب اعتقاد بر این است که همه چیزهای منفی، دشمنان و «نظر» دفع می شود. منشأ این خرافه، شمنیسم است که از آن به عنوان "Kut4 pouring" نام برده شده است . به دلیل ریختن کوت، شمن ها سعی می کنند کوت خود را که توسط ارواح شیطانی دزدیده شده است بیاورند . تمامی ملل آناتولی مانند بابلی ها، مصری ها، سومری ها و آکادی ها از دوران باستان و اخیر همواره به «نظر» معتقد بوده اند . 


نظرات کاربران


@