انریکو توسللی

سرناد بلبل = ویدئو

تاریخ انتشار : ۱۱:۱۹ ۰۱-۰۱-۱۴۰۱

به سان رویایی طلایی، در قلبم خنده ات را دارم ! تجسم عشقی شاد که می دانستم روزی خواهی رفت ! هنوز با این خیالم که صدای خنده های فریبنده ات را می شنوم ! هنوز برای دیدن شادمانی ها نور عشقی که از چشمان درخشانت می تابد.

تبریز امروز:

به سان رویایی طلایی، در قلبم خنده ات را دارم !  

تجسم عشقی شاد که می دانستم روزی خواهی رفت !  

هنوز با این خیالم که صدای خنده های فریبنده ات را می شنوم !                   

 هنوز برای دیدن شادمانی ها     

 نور عشقی که از چشمان درخشانت می تابد.

آیا ممکن است رویای من بیهوده باشد ؟
آیا عشق من دیگر نخواهد آمد؟
بیا، آیا می شود که دوران طلایی جوانی را دور از هم تلف کنیم؟
بی تو، چگونه می توانم به زندگی اهمیتی بدهم ؟
درنگ نکن، زمان می گذرد،
آغوش تو بهشت من است
تو و فقط تو میتوانی دلم را پر کنی

به سان رویایی طلایی، در قلبم خنده ات را دارم !  

تجسم عشقی شاد که می دانستم روزی خواهی رفت !  

ا ه  ستاره ی آسمان من

برگرد و روشنایی ات را بر راه من بتاب

برگرد، عشق من!


نظرات کاربران


@