مجسمه سازی از صفحات کتاب

تاریخ انتشار : ۱۹:۱۲ ۰۴-۱۲-۱۴۰۰

اما تیلور 24 ساله زندگی جدیدی را به کتاب های قدیمی می بخشد. این دختر با استفاده از قیچی و چسب مجسمه های باورنکردنی را از صفحات می سازد. ساخت هر اثر حدود یک ماه زمان می برد.

تبریز امروز:

 

اما تیلور 24 ساله زندگی جدیدی را به کتاب های قدیمی می بخشد. این دختر با استفاده از قیچی و چسب مجسمه های باورنکردنی را از صفحات می سازد. ساخت هر اثر حدود یک ماه زمان می برد.


نظرات کاربران


@