عکس از توفیق وحیدی آذر

عینالی در زیر برف

تاریخ انتشار : ۱۸:۳۶ ۰۸-۱۱-۱۴۰۰

عینالی زیر برف است ، تصویر عینالی را از مسیر پایان یولی نشان می دهد.

تبریز امروز:

عینالی زیر برف -Snow Eynali - Tofigh Vahidi Azar

 


نظرات کاربران


@