زمستان چهار فصل آنتونیو ویوالدی

شعر ، نقاشی ها و موسیقی زمستان

تاریخ انتشار : ۰۸:۱۵ ۰۴-۱۰-۱۴۰۰

رسیده زمان پرسه زدن ها لرزان در پهنه برف آلود راه ها سرمازده تا به مغز استخوان با پاهای بی جان محتاط ، دویدن با به هم خوردن دندان ها یخ کرده تا سر حد مرگ نشستن ، سرخوش و سرمست به آتش پناه بردن ......................................

 تبریز امروز:

 

رسیده زمان پرسه زدن ها

لرزان در پهنه برف آلود خیابان ها

سرمازده تا به مغز استخوان

با پاهای بی جان محتاط ،

دویدن با به هم خوردن دندان ها

یخ کرده تا سر حد مرگ

نشستن ،

سرخوش و سرمست به آتش پناه بردن

 هنگامیکه دیگران غرق ند در سیل قطرات باران

در بسیط یخ ها

چهار نعل راندن با احتیاط راه رفتن

 از ترس افتادن ناگهان به استخر یخزده

لغزیدن بلند شدن و به رفتن ادامه دادن

و تاختن در شکاف تصادفی یخ ها،

غرق شدن آواز جنگ بادهای شمالی

و هجوم آنها به داخل خانه

از آنسوی دروازه های آهنین شنیدن،

چنین است زمستان و چه ارزنده است ؛

انتظار کشیدن برای فرا رسیدن زمستان..)

 


نظرات کاربران


@