نقاشی از اکتای وحیدی آذر

دایناسور تیرکس در جنگل های تایگا

تاریخ انتشار : ۱۱:۴۱ ۱۰-۰۹-۱۴۰۰

دایناسور تیرکس به جنگل های تایگا رسیده است ، وقتی که جنگل سرخ است

تبریز امروز:

تیرکس در جنگل های تایگا- Trex in Tiga - Oktay Vahidi Azar- اکتای وحیدی آذردا

تیرکس در جنگل های تایگا- Trex in Tiga - Oktay Vahidi Azar- اکتای وحیدی آذر

 

دایناسور تیرکس به جنگل های تایگا  رسیده است ، وقتی که جنگل سرخ است!

 

نقاشی از اکتای وحیدی آذر

 


نظرات کاربران


@