کاریکاتور

کاریکاتورهای کوید 19 -کرونا ویروس+ ویدئو

تاریخ انتشار : ۰۳:۵۶ ۰۶-۰۵-۱۴۰۰

جامعه بدون طنز قابل تصور نیست ، سخت ترین و دشوارترین موضوعات را می توان برای آگاهی عمومی به طنز بیان داشت ! اینجاست که تیره ترین و دردناک ترین روزهای بشر معاصر در دوران تنهایی حمله دشوار ویروس با خنده و کاریکاتور طرح می گردند.

تبریز امروز:

 

 

جامعه بدون طنز قابل تصور نیست ، سخت ترین و دشوارترین موضوعات را می توان برای آگاهی عمومی به طنز بیان داشت ! اینجاست که تیره ترین و دردناک ترین روزهای بشر معاصر  در دوران تنهایی حمله دشوار ویروس با خنده و کاریکاتور طرح می گردند.


نظرات کاربران


@