ترک مطباخی

پخت مرغ در ظرف شیشه ای

تاریخ انتشار : ۱۱:۲۵ ۲۶-۰۴-۱۴۰۰

پختن مرغ روی آتش هیزم و درون ظروف شیشه ای روش متفاوتی برای آشپزی است!

تبریز امروز:

 ژ

پختن مرغ روی آتش هیزم و درون ظروف شیشه ای روش متفاوتی برای آشپزی است! 

 


نظرات کاربران


@