موزه ها با اشیا ربوده شده

انتشار کتابچه راهنما درباره میراث فرهنگی مربوط به دوران استعمار در آلمان

تاریخ انتشار : ۱۰:۴۴ ۱۸-۱۲-۱۳۹۹

از نوامبر سال ۲۰۱۸ که امانوئل مكرون، رئیس جمهوری فرانسه خواستار بازگرداندن گنجینه‌های آفریقایی موجود در موزه‌های فرانسه شد، مسئولان دولت آلمان نیز تصمیم گرفتند تا بخشی از آثار مربوط به دوران استعمار در موزه‌های خود را به کشورهای مبدا بازگردانند. اما همه به خوبی می‌دانیم که چنین کاری با مشکلات مختلفی همراه است. از یک سو، بازگرداندن تمام آثار دوران استعمار به کشورهای مبدا کار آسانی نیست و از سوی دیگر، برخی از دولت‌های آفریقایی به دلیل کمبود شدید امکانات، ترجیح می‌دهند که آثار تاریخی‌شان در موزه‌های آلمان باقی بماند. از این‌رو، انجمن موزه‌های آلمان در هفته‌های اخیر، یک کتابچه راهنما تهیه کرده‌ است تا نحوه برخورد با آثار مربوط به دوران استعمار و همچنین ارتباط با مسئولان کشورهای مبدا را به مسئولان موزه‌های آلمان آموزش ‌دهد. این کتابچه راهنما به سه زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه منتشر شده است.

تبریز امروز:

از نوامبر سال ۲۰۱۸ که امانوئل مكرون، رئیس جمهوری فرانسه خواستار بازگرداندن گنجینه‌های آفریقایی موجود در موزه‌های فرانسه شد، مسئولان دولت آلمان نیز تصمیم گرفتند تا بخشی از آثار مربوط به دوران استعمار در موزه‌های خود را به کشورهای مبدا بازگردانند. اما همه به خوبی می‌دانیم که چنین کاری با مشکلات مختلفی همراه است. از یک سو، بازگرداندن تمام آثار دوران استعمار به کشورهای مبدا کار آسانی نیست و از سوی دیگر، برخی از دولت‌های آفریقایی به دلیل کمبود شدید امکانات، ترجیح می‌دهند که آثار تاریخی‌شان در موزه‌های آلمان باقی بماند. از این‌رو، انجمن موزه‌های آلمان در هفته‌های اخیر، یک کتابچه راهنما تهیه کرده‌ است تا نحوه برخورد با آثار مربوط به دوران استعمار و همچنین ارتباط با مسئولان کشورهای مبدا را به مسئولان موزه‌های آلمان آموزش ‌دهد. این کتابچه راهنما به سه زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه منتشر شده است.


نظرات کاربران


@