خط از محمدعلی فرزبود

بی تو در آتشم خدا داند و من

تاریخ انتشار : ۱۲:۴۸ ۲۴-۱۱-۱۳۹۹

احوالِ دل، آن زلفِ دوتا داند و من رازِ دلِ غنچه را صبا داند و من بی من تو چگونه‌ای ندانم، اما من بی تو در آتشم خدا داند و من

تبریز امروز:

احوالِ دل، آن زلفِ دوتا داند و من رازِ دلِ غنچه را صبا داند و من  بی من تو چگونه‌ای ندانم، اما من بی تو در آتشم خدا داند و من

احوالِ دل، آن زلفِ دوتا داند و من
رازِ دلِ غنچه را صبا داند و من

بی من تو چگونه‌ای ندانم، اما
من بی تو در آتشم خدا داند و من


نظرات کاربران


@