طنز از شبکه های اجتماعی

طلب عفو و مغفرت !

تاریخ انتشار : ۱۸:۰۰ ۲۶-۱۰-۱۳۹۹

امام جماعت برای مرد متوفی طلب عفو و مغفرت می کند و از طلبکارانش تقاضای گذشت و عفو او را می نماید .............

تبریز امروز:

 

امام جماعت برای مرد متوفی طلب عفو و مغفرت می کند و از طلبکارانش تقاضای گذشت و عفو او را می نماید ....... اما ناگهان....

نظرات کاربران


@