شعر جامی با قلم محمدعلی فرزبود

این منم یارب ز دردِ عاشقی زار این چنین

تاریخ انتشار : ۰۹:۱۶ ۰۹-۱۰-۱۳۹۹

این منم یارب ز دردِ عاشقی زار این چنین کس مبادا در جهان هرگز گرفتار این چنین ای که می‌بینم تو را اکنون عنانِ دل به کف حال من بین دل مده از دست زنهار این چنین

تبریز امروز:

این منم یارب ز دردِ عاشقی زار این چنین- خوشنویسی - فرزبود -جامید

این منم یارب ز دردِ عاشقی زار این چنین
کس مبادا در جهان هرگز گرفتار این چنین

ای که می‌بینم تو را اکنون عنانِ دل به کف
حال من بین دل مده از دست زنهار این چنین

 

شعر: جامی


نظرات کاربران


@