مجسمه ای برای زنان قربانی ژاپنی ها

مجسمه ی " رنج ابدی " برای دلجویی از انسان در کره جنوبی

تاریخ انتشار : ۱۳:۴۱ ۲۶-۰۵-۱۳۹۹

"این مرد می تواند آبه باشد و همچنین نمی تواند آبه باشد." "مرد نماینده هر کسی در موقعیتی است که دارای مسئولیت است که می تواند صمیمانه از قربانیان برده گی جنسی عذرخواهی کند ، اکنون یا در آینده. حتی می تواند پدر این دختر باشد."

تبریز امروز:

ژاپنی ها مجسمه مردی را که درمقابل زنی که برده واسیر سربازان ژاپنی شده بود را شبیه شینزو آبه تصور کرده اند. در خلال جنگ جهانی هزاران زن کره ای  توسط سربازان امپراطور به بردگی برده شدند.
مجسمه ها شامل یک زن نشسته در مقابل مرد زانو زده است. گزارش ها حاکی از آن است که این مرد شبیه نخست وزیر ژاپن شینزو آبه است.

آنچه که عجیب بود اعتراض دبیر كابینه ژاپن بود که گفت: "اگر گزارش ها دقیق باشند ، تأثیر تعیین كننده ای بر روابط ژاپن و كره خواهد داشت." "من فکر می کنم که چنین چیزی تحت لوای بین المللی غیرقابل قبول است."

مجسمه ها در باغ گیاه شناسی در شهرک کوهستانی پیونگ چانگ نصب شده بودند. مالک باغ، کیم چانگ ریول ، گفت که مجسمه ها ایده او بودند اما او انتظار نداشت که آنها چنین جنجالی را ایجاد کنند.

کیم گفته بود: "این مرد می تواند آبه باشد و همچنین نمی تواند آبه باشد." "مرد نماینده هر کسی در موقعیتی است که دارای مسئولیت است که می تواند صمیمانه از قربانیان برده گی جنسی عذرخواهی کند ، اکنون یا در آینده. حتی می تواند پدر این دختر باشد."

"به همین دلیل مجسمه ها" کفاره ابدی "نامگذاری شده اند."

 


نظرات کاربران


@