تلاش برای یافتن بقایا و آثارسربازان ویتنامی

آرامش برای روح های سرگردان

تاریخ انتشار : ۰۴:۰۶ ۱۷-۰۷-۱۳۹۵

ویتنامی ها براین باورند که روح مردگان تا تعیین تکیلف جسدشان، قرارنمی یابد و ..

تبریز امروز :

عملیات روح های سرگردان  به توسط تیمی استرالیایی  با ارسال  مدارک شناسایی ، نامه ها،  نوشته ها ، عکس ها  و وسایل  ویتنامی ها  انجام گردید. این اقدام در راستای چهل مین سالگرد روابط دیپلماتیک  این دوکشور انجام شد. برای این برنامه که از 6 سال پیش در استرالیا آغاز شده است، کلیه اسناد جنگ و مدارک مربوط به ویتنامی ها که توسط سربازان استرالیایی و ارتش آن کشور بعد از کشته شدن ویتنامی تصاحب شده اندد از جمله کارهای دستی و وسایل شخصی آنان است که در اختیار ویتنام قرار می گیرد تا بلکه به بازماندگانشان برسد .

mother vietnam veterian

عکس یک زن ویتنامی که از کنار جسد سرباز ویتنامی کشته شده توسط نیروهای استرالیایی برداشته شده بود

در اولین مرحله و در یک کار  متفاوت منطقه دفن 2796  سرباز ویتنامی اعلان گردید که  محل  بقایای 450  نفر  کاملا مشخص شد.؛ نیروهای استرالیایی  در جنگ آمریکا  همراه با نیروی  آمریکایی  برعلیه ویتنامی ها می جنگیدند.

Vietnam  painting

دختر ویتنامی - یک نقاشی بدست آمده از کنار جسد سرباز ویتنامی

در فرهنگ ویتنامی  مشخص شدن محل دفن افرادی که دارای مرگ سختی نیز هستند بسیار مهم است  ، براساس فرهنگ ویتنامی  برای سکون یافتن روح سرگردان  این کشته شدگان باید محل مدفن آنان مشخص گردد

 در مقابل ویتنامی ها نیز برای یافتن  بقایای اجساد 6 نفر از سربازان استرالیایی کمک کردند.

Rainy Night  Vietnam

شب بارانی - یک نقاشی  که استرالیایی ها از کنار جسد سرباز ویتنامی برداشته اند

ویتنامی ها همچنان درصدد یافتن اطلاعات  در مورد بیش از سی صد هزار نفر از مفقودین جنگی خود هستند و این در حالی است که حدود چهار هزار نفر از  آنان در جنگ برابر استرالیایی ها و نیوزلندی ها  مفقود شده اند.

این عملیات موجب التیام روحی افرادی  می گردد که عزیزانشان را در جنگ از دست داده اند.  یکی از سربازان استرالیایی  کتاب ها و شال گردن یک سرباز ویتنامی را بعد از گذشت بیش از  40 سال به مادرپیر 85 ساله اش در استان دونگ

نای  ویتنام تحویل داد.

توفیق وحیدی آذر


نظرات کاربران


@