کودکی همچنان پابرجا

تاجران گل رز

تاریخ انتشار : ۱۳:۱۴ ۱۶-۰۱-۱۳۹۶

دو کودک گل می فروشند ، به مدرسه می روند و بازی می کنند وهنوز شادی را فراموش نکرده اند

تبریز امروز:

گاه برادر کوچک را می بینی که از این طرف خیابان در حال دست تکان دادن با خانمی شیک پوش و با ماشینی لوکس در آن طرف خیابان است و او نیز جواب پسر کوچولو را می دهد ! بالاخره او تاجر است و مشتری مداری بخشی از تجارت و مشتری را باید احترام گذارد!

گاه دو برادر را در حال بازی با یکدیگر می بینی و گاه بدنبال مشتری آنها را سرگرم تجارت و بازاریابی گل شاهد می شوی!

می گویند تا از مدرسه خارج می شوند ؛ بدنبال کسب و کار می روند! همه آنها را می شناسند ! کارمندان بانک ها تا اصناف محل!

رفتارشان هوش و شخصیت بالای آنها را نشان می دهد و زمانه مرد شدن سریع شان را!

Tabriz Emrooz Children at Work

اما زود بزرگ شدن و کسب مسئولیت دلیلی برالزام آنان برای جهش از دوران کودکی نیست!

دو کودک گل می فروشند ، به مدرسه می روند و بازی می کنند وهنوز شادی را فراموش نکرده اند.  

 

کاوه وحیدی 


نظرات کاربران


@