عکس از توفیق وحیدی آذر

مه روی عینالی در پس شاخه های درخت

تاریخ انتشار : ۱۷:۵۷ ۱۶-۱۱-۱۴۰۱

سرخاب شهر من است که زردی و بی رنگی شهرم را به شادابی و سرخی نمایان کرده کوه سرخاب من!

تبریز امروز:

سایه درخت  با پشت صحنه عینالی

 

 

زیباترین کوه دنیاست

برای من 

عینالی سرخ فام

تبریز

سرخاب شهر من است 

که  زردی و بی رنگی شهرم را 

به شادابی 

و سرخی نمایان کرده 

کوه سرخاب من!

 


نظرات کاربران


@