آمریکا

ساقط شدن بالون چینی بر فراز اقیانوس اطلس

تاریخ انتشار : ۱۷:۱۹ ۱۵-۱۱-۱۴۰۱

آمریکا بالون شناسایی چین را سرنگون کرد. سرنگونی این بالون توسط رسانه‌های آمریکایی به صورت زنده پخش شد، بالون چینی که بر فراز اقیانوس اطلس سرنگون شد، قرار بود در آب‌‍های سرزمینی ایالات متحده سقوط کند. واشنگتن امیدوار است که این دستگاه پیدا و مطالعه شود.

تبریز امروز:

 

آمریکا بالون شناسایی چین را سرنگون کرد. سرنگونی این بالون توسط رسانه‌های آمریکایی به صورت زنده پخش شد، بالون چینی که بر فراز اقیانوس اطلس سرنگون شد، قرار بود در آب‌‍های سرزمینی ایالات متحده سقوط کند. واشنگتن امیدوار است که این دستگاه پیدا و مطالعه شود.

 


نظرات کاربران


@