عکس از آناهیتا رفیع

نخاله های ساختمانی در کوهستان عینالی

تاریخ انتشار : ۰۵:۴۹ ۰۴-۰۹-۱۴۰۱

تصور ریختن نخاله های ساختمانی در وسط کوهستان امر بسیار دشوار است ؛ چقدر مسیر را طی می کنند تا در بخشی تمیز از کوه زباله های خود را بر خاک پاک بریزند؛ هیچ کارمند سازمان های مسئول که کار چندانی هم درادارت خود ندارند ، پاسخگوی ماجرا و قبول مسئولیت نیست.

تبریز امروز:

نخاله ساختمانی  - کوهستان عینالی

تصور ریختن نخاله های ساختمانی در وسط کوهستان امر بسیار دشوار است ؛ چقدر مسیر را طی  می کنند تا در بخشی تمیز از کوه زباله های خود را بر خاک پاک بریزند؛ هیچ کارمند سازمان های مسئول که کار چندانی هم درادارت خود ندارند ، پاسخگوی ماجرا و قبول مسئولیت نیست.


نظرات کاربران


@