اثر فیروز وهابی نژاد

به یاد ستارخان ، از چکیده های انقلاب

تاریخ انتشار : ۱۶:۴۹ ۲۵-۰۸-۱۴۰۱

25 آبان سالگرد درگذشت قهرمانی بزرگ در تاریخ ملت هاست ، او را گاریبالدی شرق گفته اند............ اما با هر عنوان، ستار یک بزرگمرد قهرمان است که سال هاست ، مردمان به ویژه در تبریز همواره به نام او احترام می گذارند .

تبریز امروز:

فیروز وهبی نژاد  - Sattar Khan -Firooz Vahabi Nezhad- ستارخان

  25 آبان سالگرد درگذشت قهرمانی بزرگ در تاریخ ملت هاست ، او را گاریبالدی شرق گفته اند............ اما با هر عنوان ،ستار یک بزرگمرد قهرمان است که سال هاست ، مردمان  به ویژه در تبریز همواره به نام او احترام می گذارند .

 


نظرات کاربران


@