توفیق وحیدی آذر

پیام دود سیاه از کوه عینالی چه معنی دارد؟+ ویدئو

تاریخ انتشار : ۰۴:۴۸ ۲۰-۰۸-۱۴۰۱

درکتاب علوم دوم ابتدایی از ابزارهای ارتباطی و پیام رسانی دوران قدیم، دود را هم وسیله ارتباط و خبر رسانی قید کرده اند . حال شهرداری منطقه 5 با دود سیاه چه پیغامی را می تواند ، بدهد! اولین پیغام احتمالا عدم وجود دستورالعمل امحا برخی زباله هاست! دومین پیغام نبود کارخانه زباله سوز جهت تولید انرژی با استفاده از سوزانیدن زباله است و یا نبود کارخانه تبدیل زباله به مواد قابل استفاده می باشد .. سومین پیغام عدم ارج گذاری به محیط زیست است ... و ..............همسایگان محل تجربه ورود دود به خانه هایشان را در طول سال ها کسب کرده اند ! اما تصاویر نشان می دهد نه تنها دوده ی سیاه بلکه خاک نیز در محل آلوده شده است و بعد از اتاقک های بدون حفاظ در زیر زمین ،گله سگ های ولگرد نیز جولانگاه خود را در میان زباله ها یافته اند.

تبریز امروز:

 

درکتاب علوم دوم ابتدایی از ابزارهای ارتباطی و پیام رسانی دوران قدیم، دود را هم وسیله ارتباط و خبر رسانی قید کرده اند . حال شهرداری منطقه 5 با دود سیاه چه پیغامی را  می تواند ، بدهد!

اولین پیغام احتمالا عدم وجود دستورالعمل امحا برخی زباله هاست!

دومین پیغام نبود کارخانه زباله سوز جهت تولید انرژی با استفاده از سوزانیدن زباله است و یا نبود کارخانه تبدیل زباله به مواد قابل استفاده می باشد ..

سومین پیغام عدم ارج گذاری به محیط زیست است ...

 و ..............همسایگان محل تجربه ورود دود به خانه هایشان را در طول سال ها کسب کرده اند !

اما تصاویر نشان می دهد  نه تنها دوده ی سیاه بلکه خاک نیز در محل آلوده شده است  و  بعد از اتاقک های بدون حفاظ در زیر زمین ،گله سگ های ولگرد  نیز جولانگاه خود را در میان زباله ها یافته اند.


نظرات کاربران


@