توفیق وحیدی آذر

پساب تیره در چای " مهرانه رود " تبریز

تاریخ انتشار : ۰۴:۴۸ ۲۰-۰۸-۱۴۰۱

پساب تیره داخل مهرانه رود جاری است ، منشا آن در این بخش از "چای" مشخص نیست ، اما نشانگر آن است که هزینه برای انتقال آب و جاری ساختن آن در شهر کم آب بسیار گزاف و زیاد خواهد بود!

تبریز امروز:

پساب تیره داخل مهرانه رود جاری است ، منشا آن در این بخش از "چای" مشخص نیست ، اما نشانگر آن است که هزینه برای انتقال آب و جاری ساختن آن در شهر کم آب بسیار گزاف و زیاد خواهد بود!

پساب تیره در مهرانه رود تبریز - چای

 

پساب تیره در مهرانه رود تبریز

اخیرا تابلو مجددی برای آبدار کردن مهرانه رود  نصب شده است که به نظر می رسد ادامه همان رویا و ارزوی مدیران شهر برای ساختن شهری باشد که از وسط آن رودخانه ای عبور می کند ؛ اگر این انتقال آب از دریای خزر باشد !!! شاید برای پر کردن دریاچه اورمیه توجیه پذیر باشد هرچند هزینه های آن قابل تصور نیست و فقط یک رویا دیده می شود و یا انتقال آب " آراز " در طرح مقابله با خشک شدن دریاچه در مسیری همچون عبور از مهرانه رود هم دیده شود ! که آن را هم رویایی بیش و پر هزینه نمی توان تصور کرد !

اما بالاخره با همه این آرزوهای دور و دراز ابتدا بهتر است ؛ این آلودگی درون شهری را ریشه کن کنند.

 


نظرات کاربران


@