عکس از بابک وحیدی آذر

شب ، ماه پشت ابر

تاریخ انتشار : ۱۱:۳۳ ۱۸-۰۸-۱۴۰۱

پس ابر آتش افروختی آسمان بروشنی کشاندی

تبریز امروز:

Babak Vahidi Azar - بابک وحیدی آإر - ابر - ماه کوه - تبریز

  پس ابر آتش افروختی

آسمان بروشنی کشاندی

 


نظرات کاربران


@