عکس های لسزک بوجنوسکی

سوررئاليسم در عکاسي

تاریخ انتشار : ۱۶:۳۵ ۱۶-۰۸-۱۴۰۱

اسم من لسزک بوجنوسکی است. من در سال 1977 در لهستان متولد شدم. بزرگترین علاقه من عکاسی است. اغلب از تکنیک دستکاری دیجیتال استفاده می کنم. من مجذوب امکان تداخل در دنیای اطرافمان و ساختن آن هستم که در زمینه عکاسی به حساب می آید. بیشتر اوقات عکاسی من یک اشتیاق بزرگ است، اما همچنین یک ماجراجویی عالی...

تبریز امروز:

 

"اسم من لسزک بوجنوسکی Leszek Bujnowski است. من در سال 1977 در لهستان متولد شدم. بزرگترین علاقه من عکاسی است. اغلب از تکنیک دستکاری دیجیتال استفاده می کنم. من مجذوب امکان تداخل در دنیای اطرافمان و ساختن آن هستم که در زمینه عکاسی به حساب می آید. بیشتر اوقات عکاسی من یک اشتیاق بزرگ است، اما همچنین یک ماجراجویی عالی...

 


نظرات کاربران


@