هندوستان

کشاورزان در کشمیر زعفران را در داخل خانه کشت می کنند

تاریخ انتشار : ۰۱:۴۷ ۱۶-۰۸-۱۴۰۱

از آنجایی که تغییرات آب و هوایی بر تولید زعفران با ارزش در کشمیر تحت کنترل هند تأثیر می گذارد، دانشمندان در حال تغییر به سمت یک روش کاملاً جدید برای رشد هستند.

تبریز امروز:

کشاورزان در کشمیر زعفران را در داخل خانه کشت می کنند

سرینگار، هند -کشاورزان در کشمیر زعفران را در داخل خانه کشت می کنند

 از آنجایی که تغییرات آب و هوایی بر تولید زعفران با ارزش در کشمیر تحت کنترل هند تأثیر می گذارد، دانشمندان در حال تغییر به سمت یک روش کاملاً جدید برای رشد هستند.


نظرات کاربران


@