کابل - افغانستان

وزارت داخله‌ی طالبان به خانواده‌ی زینب عبداللهی 600 هزار افغانی داد

تاریخ انتشار : ۰۲:۱۲ ۱۵-۰۸-۱۴۰۱

وزارت داخله‌ی حکومت سرپرست طالبان، به خانواده‌ی زینب عبداللهی، دختر جوانی که چند شب پیش از سوی یک تن از نیروهای طالبان در غرب کابل به ضرب گلوله کشته شد، ۶۰۰ هزار افغانی داده است. وزارت داخله‌ی طالبان-، با نشر ویدیویی، گفته است که مولوی محمدمحسن هاشمی، معین تأمینات این وزارت با فرماندهی پلیس کابل برای غم‌شریکی به خانه‌ی زینب عبداللهی رفته اند. وزارت داخله، گفته است که هاشمی مبلغ ۶۰۰ هزار افغانی را به نادرعلی، پدر زینب داده تا از آن در مراسم عزاداری او استفاده کنند. با این حال، معین تأمینات وزارت داخله، از پدر زینب خواسته است که در دادگاه بر علیه قاتل او دعوا باز کند و هر حکمی که از سوی دادگاه صادر شد، اجرا خواهد شد.

تبریز امروز:

زینب عبداللهی

به گزارش روزنامه صبح کابل: وزارت داخله‌ی حکومت سرپرست طالبان، به خانواده‌ی زینب عبداللهی، دختر جوانی که چند شب پیش از سوی یک تن از نیروهای طالبان در غرب کابل به ضرب گلوله کشته شد، ۶۰۰ هزار افغانی داده است.

وزارت داخله‌ی طالبان-، با نشر ویدیویی، گفته است که مولوی محمدمحسن هاشمی، معین تأمینات این وزارت با فرماندهی پلیس کابل برای غم‌شریکی به خانه‌ی زینب عبداللهی رفته اند.

وزارت داخله، گفته است که هاشمی مبلغ ۶۰۰ هزار افغانی را به نادرعلی، پدر زینب داده تا از آن در مراسم عزاداری او استفاده کنند.

با این حال، معین تأمینات وزارت داخله، از پدر زینب خواسته است که در دادگاه بر علیه قاتل او دعوا باز کند و هر حکمی که از سوی دادگاه صادر شد، اجرا خواهد شد.

او اطمینان داده، فردی که بر موتر زینب شلیک کرده، از سوی نیروهای طالبان بازداشت شده است.

گفتنی است که زینب عبداللهی شام، از سوی نیروهای طالبان در یک ایست بازرسی در غرب شهر کابل کشته شد. طالبان هرچند پذیرفته اند که افراد این گروه به خودرو  او شلیک کرده؛ اما گفته که این رویداد به گونه اشتباهی صورت گرفته است.


نظرات کاربران


@