بابک وحیدی آذر

زیبایی زیبایی ست و گل همان گل

تاریخ انتشار : ۱۴:۴۷ ۱۰-۰۸-۱۴۰۱

چه پاییز باشد وچه بهار چه تیره باشد و چه روشن زیبایی زیبایی ست و گل همان گل

تبریز امروز:

گل های داودی تبریز-جاده ائل گلی - بابک وحیدی آذر -Babak Va

 

چه پاییز باشد 

وچه بهار 

چه تیره باشد 

و چه روشن 

زیبایی زیبایی ست و 

گل همان گل

 

گل های داودی تبریز-جاده ائل گلی - بابک وحیدی آذر


نظرات کاربران


@