از اطلاعات و فرهنگ و دفتر حنفی کسی حضور نداشت 

تجلیل از روز زبان اوزبیکی در کابل!

تاریخ انتشار : ۱۰:۱۶ ۰۱-۰۸-۱۴۰۱

شماری از فرهنگیان، نویسنده‌گان و شاعران در کابل بدون حضور مقام‌های رسمی طالبان از روز ملی زبان اوزبیکی تجلیل کردند. در محفل تجلیل از زبان اوزبیکی که روز جمعه، ۲۹ مهرماه برگزار شد، از میان مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و دفتر عبدالسلام حنفی، معاون اوزبیک‌تبار ریاست‌الوزرا، با وجود ارسال دعوت‌نامه کسی حضور نداشته است. نقیب‌الله عبید، مسوول نهاد فرهنگی اوزگریش و از برگزار کننده‌گان این برنامه می‌گوید که در قانون اساسی آینده، زبان اوزبیکی باید به حیث یکی از زبان‌های ملی کشور به رسمیت شناخته شود. او‌ می‌افزاید که وزارت‌های تحصیلات، معارف و فرهنگ طالبان باید با احترام در زمینه رشد زبان اوزبیکی کار کنند. اشتراک‌کنندگان این برنامه بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و احترام به زبان‌های ملی کشور تأکید کردند. پیش از این نیز همه‌ساله از روز ملی زبان اوزبیکی در کابل با حضور مقام‌های اطلاعات و فرهنگ تجلیل می‌شد.

تبریز امروز:

 

 شماری از فرهنگیان، نویسنده‌گان و شاعران در کابل بدون حضور مقام‌های رسمی طالبان از روز ملی زبان اوزبیکی تجلیل کردند.

در محفل تجلیل از زبان اوزبیکی که روز جمعه، ۲۹ مهرماه  برگزار شد، از میان مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و دفتر عبدالسلام حنفی، معاون اوزبیک‌تبار ریاست‌الوزرا، با وجود ارسال دعوت‌نامه کسی حضور نداشته است.

نقیب‌الله عبید، مسوول نهاد فرهنگی اوزگریش و از برگزار کننده‌گان این برنامه می‌گوید که در قانون اساسی آینده، زبان اوزبیکی باید به حیث یکی از زبان‌های ملی کشور به رسمیت شناخته شود.

 او‌ می‌افزاید که وزارت‌های تحصیلات، معارف و فرهنگ طالبان باید با احترام در زمینه رشد زبان اوزبیکی کار کنند.

اشتراک‌کنندگان این برنامه بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و احترام به زبان‌های ملی کشور تأکید کردند. پیش از این نیز همه‌ساله از روز ملی زبان اوزبیکی در کابل با حضور مقام‌های اطلاعات و فرهنگ تجلیل می‌شد.

گفتنی است که عملکرد طالبان در مواجهه با زبان‌های دیگر از جمله فارسی واکنش‌برانگیز بوده است.


نظرات کاربران


@