سگ هایی که وضعیت اقلیم زیست محیطی را تعیین می کنند

روباه موزه تاریخ طبیعی

تاریخ انتشار : ۰۸:۳۲ ۰۱-۰۸-۱۴۰۱

پیاده در حال رفتن به محل کارم بود ، روی زمین خون آلوده بود ؛ در عین حال که تعجب انگیز بود ! هیچ چیز خاصی به ذهنم خطور نکرد ! شاید خون نبود و ماده ی رنگی بود که روی زمین ریخته شده بود! کم کم آثار خون زیادتر شد ، انحنای مسیر را که رد شدم ! "روباه" روی زمین افتاده بود ! زخمی شده بود و با شدت یافتن خونریزی آثار حیات از تنش خارج شده بود!ا چاره ای نبود بجز اینکه فقط جسم بدون روحش را حفظ کنم و حداقل مانع بریدن دم و قطعه قطعه شدنش گردم ! از یک راننده خواستم تا جسد روباه را به سازمان حفاظت محیط زیست ببرد ! اکنون این روباه سالهاست که در موزه تاریخ طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد. هر وقت به او نگاه می کنم یاد سگ های ولگردی که محاصره اش کردند و در صبحدم شوم وی را به قتل رسانیدند می افتم !

تبریز امروز:

روباه - تاکسیدرمی -موزه تاریخ طبیعی - تبریز - آذربایجان شرقی

پیاده در حال رفتن به محل کارم  بود ، روی زمین خون آلوده بود ؛ در عین حال که تعجب انگیز بود ! هیچ چیز خاصی به ذهنم خطور نکرد ! شاید خون نبود و ماده ی رنگی بود که روی زمین ریخته شده بود!

کم کم آثار خون زیادتر شد ، انحنای مسیر را که رد شدم ! "روباه" روی زمین افتاده بود ! زخمی شده بود و با شدت یافتن خونریزی آثار حیات از تنش خارج شده بود!ا

چاره ای نبود بجز اینکه فقط جسم بدون روحش را حفظ کنم و حداقل مانع بریدن دم و قطعه قطعه شدنش گردم ! از یک راننده خواستم تا جسد روباه را به سازمان حفاظت محیط زیست ببرد !

اکنون این روباه سالهاست که در موزه تاریخ طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد. هر وقت به او نگاه می کنم یاد سگ های ولگردی که محاصره اش کردند و در صبحدم شوم وی را به قتل رسانیدند می افتم !

حال مدتی است که انبوه این گله های سگ در تمام نقاط شهر  جولان می دهند و با انتقال آلودگی در داخل شهر ، در مناطق کوهپایه ای و کوهستان مجاور شهر تبریز اقلیم و محیط زیست را تحت تاثیر تکثیر بی رویه خود قرار می دهند! مسئولیتی که علیرغم مشخص بودن متولی های امر آن نیازمند حمایت شهروندان نیز است.


نظرات کاربران


@