صرفه جوییی در مصرف گاز یک ضرورت اجباری است !

کافه رستوران هایی که پیاده رو و خیابان را گرم می کنند

تاریخ انتشار : ۰۷:۱۳ ۰۱-۰۸-۱۴۰۱

رستوران هایی که پیاده روها ، خیابان ها و فضای آسمان را گرم می کنند! ؟ باور کردن این ماجرا در وهله اول سخت است ! اما تاسیس رستوران ها در فضای باز و یا حذف شیشه و پنجره و ویترین مغازه ها و استفاده از مشعل ها و ابزارهای گرمایشی تشعشعی گازی در آنها همانند گرم کردن خیابان و پیاده رو شده است. آبیاری فضای سبز هرگز با آب قابل شرب انجام نمی گیرد و افراد و صاحبان مشاغلی مانند کارواش ها و یا بنگاه های اتومیبل مجاز به شستشوی خود را خود با آب قابل شرب نیستند ، به نظر می رسد با افزایش تعداد رستوران های خیابانی و با چیدمان صندلی در پیاده روها مصرف عظیم گاز برای گرمایش این رستوران ها حتی در صورت عدم حضور مشتری انجام گیرد ............."کمبود گاز در کشور به بحران‌هایی، ازجمله از دست رفتن تولید برق حداقل به میزان ۷۰ درصد، توقف فعالیت صنایع سنگین و پتروشیمی‌ها، توقف خدمات عمومی، اختلال در گرمایش مردم در مراکز شهری و روستایی به میزان حداقل ۹۵ درصد، توقف تولید و خدمات در شبکه‌های تصفیه و توزیع آب، شبکه‌های پولی و بانکی، مخابراتی و ارتباطی، خدمات بیمارستانی به دلیل اختلال در تامین برق، توقف صادرات گاز و اختلال در حمل‌ونقل عمومی منجر خواهد شد.

تبریز امروز: 

کافه زستوران هایی که پیاده روها را با گاز و تابش گرما گرم می کنند

رستوران هایی که پیاده روها ، خیابان ها و فضای آسمان را گرم می کنند! ؟  باور کردن این ماجرا در وهله اول سخت است ! اما تاسیس  رستوران ها در فضای باز و یا حذف شیشه و پنجره و ویترین مغازه ها و استفاده از مشعل ها و ابزارهای گرمایشی تشعشعی گازی در آنها همانند گرم کردن خیابان و پیاده رو شده است.

آبیاری فضای سبز هرگز با آب قابل شرب انجام نمی گیرد و افراد  و صاحبان مشاغلی مانند کارواش ها و یا بنگاه های اتومیبل مجاز به شستشوی خود را خود با آب قابل شرب نیستند ، به نظر می رسد با افزایش تعداد رستوران های خیابانی و با چیدمان صندلی در پیاده روها مصرف عظیم گاز برای گرمایش این رستوران ها  حتی در صورت عدم حضور مشتری انجام گیرد .

عضو کمیسیون انرژی مجلسمی گوید ممکن است مردم مجبور شوند مثل گذشته‌ها دوباره از نفت و زغال استفاده کنند!

شريعتي نياسر سخنگوی کمیسیون انرژی درباره احتمال تبدیل‌شدن کمبود گاز به یک بحران امنیتی و نارضایتی عمومی هشدار داد و گفت که ممکن است در زمستان مردم مجبور شوند مانند دهه ۷۰ یا قبل از آن، وسایل گرمایشی نفتی و زغالی خریداری کنند.

مالک شریعتی نیاسر، گفت: "کمبود گاز در کشور به بحران‌هایی، ازجمله از دست رفتن تولید برق حداقل به میزان ۷۰ درصد، توقف فعالیت صنایع سنگین و پتروشیمی‌ها، توقف خدمات عمومی، اختلال در گرمایش مردم در مراکز شهری و روستایی به میزان حداقل ۹۵ درصد، توقف تولید و خدمات در شبکه‌های تصفیه و توزیع آب، شبکه‌های پولی و بانکی، مخابراتی و ارتباطی، خدمات بیمارستانی به دلیل اختلال در تامین برق، توقف صادرات گاز و اختلال در حمل‌ونقل عمومی منجر خواهد شد." 


نظرات کاربران


@