موسیقی یوهان سباستین باخ !

کنسرتو هارپسیکور و سوئیت ارکسترال و مسیح، شادی از آرزوی انسان ......

تاریخ انتشار : ۱۳:۵۵ ۲۵-۰۷-۱۴۰۱

یوهان سباستین باخ آهنگساز و نوازنده آلمانی دوران باروک است. بزرگترین کلاسیک که میراث عظیمی از خود به جای گذاشت که به صندوق طلایی فرهنگ جهانی تبدیل شده است. میراث او در گنجینه فرهنگ موسیقی جهان شامل حدود 1200 شاهکار جاودانه است.

تبریز امروز:

 

موسیقی باخ که توسط معاصرانش پذیرفته شد، توسط نسل های بعدی فراموش شد و باز در اواسط قرن نوزدهم احیا شد، این موسیقی برای همیشه یک کتاب مقدس برای موسیقیدانان باقی خواهد ماند! کنسرتوهای هارپسیکورد نوشته این آهنگساز امروزه اغلب بر روی پیانو اجرا می شود. کنسرتو هارپسیکورد شماره 7 در جی مینور، BWV 1058 (کنسرتو هارپسیکورد شماره 7 در جی مینور، BWV 10580) - یک قطعه الهام بخش! است . حافظه و تفکر منطقی را بهبود می بخشد، توانایی های ریاضی و عقلی را افزایش می دهد. سوئیت ارکسترال شماره 2 در بی مینور، BWV 1067 - 7. "جوک" برای پیانو سولو (سوئیت ارکسترال شماره 2 در ب مینور، BWV 1067 - 7. Badinerie [برای پیانو سولو]). به دلیل سرعت و پیچیدگی سریع آن، به نمایشی برای تکنوازان فلوت تبدیل شده است. بسیار فعال سیستم عصبی مرکزی را نیرو می بخشد. و همچنین برای آرامش ذهن شما "مسیح ، شادی آرزوی انسان"  گوش کردنی است .

00:00 کنسرتو هارپسیکورد شماره. 7 اینچ مینور، BWV 1058 - [تک نوازی پیانو]
03:42 سوئیت ارکسترال شماره. 2 در بی مینور، BWV 1067 - 7. Badinerie [برای پیانو سولو]
05:09 "مسیح، شادی از آرزوی انسان" از Cantata، BWV. 147 (برای پیانو سولو - بوسونی)

یوهان سباستین باخ آهنگساز و نوازنده آلمانی دوران باروک است. بزرگترین کلاسیک که میراث عظیمی از خود به جای گذاشت که به صندوق طلایی فرهنگ جهانی تبدیل شده است. میراث او در گنجینه فرهنگ موسیقی جهان شامل حدود 1200 شاهکار جاودانه است.

 


نظرات کاربران


@