منظومه شمسی

پلوتون سیاره ی زیر سایه

تاریخ انتشار : ۱۰:۱۳ ۲۵-۰۷-۱۴۰۱

در حاشیه منظومه شمسی دنیای کوچکی وجود دارد که توسط یخ سمی در میان ورطه بزرگ فضا کمین کرده است. سایه‌ای غول‌پیکر که از دید ستارگان را می‌پوشاند، در افق ناهموار آن غیرقابل حرکت است و خورشید کم‌نور به آرامی آسمان را می‌پیماید. پرتوهای خورشید در اینجا قادر به از بین بردن نیمه تاریکی نیستند که دشت یخ زده چروکیده با شکاف های بی انتها همیشه در آن پوشانده شده است. بیایید در مورد آن بیشتر بدانیم.

تبریز امروز:

در حاشیه منظومه شمسی دنیای کوچکی وجود دارد که توسط یخ سمی در میان ورطه بزرگ فضا کمین کرده است. سایه‌ای غول‌پیکر که از دید ستارگان را می‌پوشاند، در افق ناهموار آن غیرقابل حرکت است و خورشید کم‌نور به آرامی آسمان را می‌پیماید. پرتوهای خورشید در اینجا قادر به از بین بردن نیمه تاریکی نیستند که دشت یخ زده چروکیده با شکاف های بی انتها همیشه در آن پوشانده شده است. بیایید در مورد آن بیشتر بدانیم.

00:00 معرفی
00:53 پلوتون
03:04 افق های جدید
05:05 Tombaugh Regio (نقشه پلوتون)
07:48 کریوولکانو (نقشه پلوتون)
08:25 ماکولاس (نقشه پلوتون)
09:48 Lowell Regio (نقشه پلوتون)
10:43 منظومه پلوتون-چارون
12:03 شارون
15:03 پایان


نظرات کاربران


@