عکس از بابک وحیدی آذر

فصل کدو - تصویری از برداشت محصول

تاریخ انتشار : ۰۵:۱۳ ۲۵-۰۷-۱۴۰۱

آنها که راستی می کارند و پاکی می دروند، آنها فقط تولید می کنند ، در مقابل سختی ها سر خم نمی کنند و ................ استقلال را به سرزمین و سفره ی مردمان را خالی نمی گذارند!

تبریز امروز:

کدو - فصل پاییز- بابک وحیدی آذر-Babak Vahidi Azar

کدو - فصل پاییز- بابک وحیدی آذر-Babak Vahidi Azar

کدو - فصل پاییز- بابک وحیدی آذر-Babak Vahidi Azar

آنها که راستی می کارند و پاکی می دروند، آنها فقط تولید می کنند ،  در مقابل سختی ها سر خم نمی کنند  و ................ استقلال را به سرزمین  و  سفره ی مردمان را خالی نمی گذارند!


نظرات کاربران


@