پرنده ای با ما

گنجشک ها

تاریخ انتشار : ۰۱:۵۶ ۲۵-۰۷-۱۴۰۱

جیک جیک ، آوازش را می شنوی ....او در سرکوچه است ، جلو پنجره ... .همه جا .... از بس باماست .... گویا جزوی از زندگی ماست

تبریز امروز: 

گنجشک ها

   جیک جیک ، آوازش را می شنوی

....او در سرکوچه است ،

جلو پنجره  ...

.همه جا ....

از بس باماست ....

گویا جزوی از زندگی ماست

 


نظرات کاربران


@