عکس از چیدمان: اکتای وحیدی آذر

سنگ آتشفشان، هندوانه ی دیم و کدوی تنبل

تاریخ انتشار : ۱۶:۰۷ ۱۸-۰۷-۱۴۰۱

هیچ ربطی به هم ندارند! سنگ ، هندوانه و کدو تنبل! اما کنار هم هستند ! و من دوربینم را برای گرفتن عکس شان آماده می کنم اما می توانم بگویم از این ماجرا هم می توان شاد بود و از کنار هم بودن آن زیبایی دید !

تبریز امروز:

سنگ آتشفشان - هندوانه دیم -کدو تنبل

 

 هیچ ربطی به هم ندارند!سنگ ، هندوانه و کدو تنبل!

اما کنار هم هستند !

و من دوربینم را برای گرفتن عکس شان آماده می کنم 

اما می توانم بگویم 

از این ماجرا هم می توان شاد بود 

و از کنار هم بودن آن زیبایی دید !

 

اکتای وحیدی آذر

 


نظرات کاربران


@