عکس از بابک وحیدی آذر

بدنبال خورشید خواهم رفت ! گل های زرد تبریز

تاریخ انتشار : ۲۰:۳۳ ۱۷-۰۷-۱۴۰۱

تو هم دنبال خورشیدی ؟ چشم از رخش بر نمی بندی ؟ تن در گرمای تنش می دهی ! رنگ از رخسارش می گیری ؟ من هم مانند توام! چشم بر زیبایی اش دوخته ام ! رنگ به رنگ او زده ام ! بدنبالش خواهم بود تا غروبی نبینم !

تبریز امروز:

گل های تزیینی افتابگردان در تبریز

تو هم دنبال خورشیدی ؟

چشم از رخش بر نمی بندی ؟

تن در گرمای تنش می دهی !

رنگ از رخسارش می گیری ؟

گل های تزیینی افتابگردان در تبریز - Babak Vahidi Azar

 

من هم مانند توام!

چشم  بر زیبایی اش دوخته ام !

رنگ به رنگ او زده ام !

بدنبالش خواهم بود تا غروبی نبینم !

 

 

بابک وحیدی آذر

 

 


نظرات کاربران


@