آزمایش برای ضربه زدن به یک سیارک

قرار گرفتن ضربه گیر در مسیر یک سیارک توسط ناسا

تاریخ انتشار : ۱۲:۳۳ ۱۴-۰۷-۱۴۰۱

مأموریت " دارت " قرارگیری یک ضربه‌گیر سینماتیک و متحک برای ضربه زدن به قمر کوچک دیمورفوس سیارک دیدیموس در غروب 26 سپتامبربود که توسط ناسا مستقر گردید . این یک آزمایش در مدار انحراف سیارک بود، یک آزمایش کلیدی از فناوری ضربه‌گیر سینماتیک جنبشی ناسا، که برای ضربه زدن به یک سیارک برای تنظیم سرعت و مسیر آن طراحی شده است. این قمر سیارکی خاص تهدیدی برای زمین نیست، اما فناوری در حال تلاش و کاوش است تا برای زمانی که اگر سیارکی بالقوه خطرناک به سمت زمین پیدا شود از آن استفاده گردد. تلسکوپ فضایی هابل این نماهای خارق العاده از ماه سیارکی را بلافاصله پس از برخورد موفقیت آمیز ثبت کرد.

تبریز امروز:

مأموریت " دارت " قرارگیری یک ضربه‌گیر سینماتیک و متحک برای ضربه زدن به قمر کوچک دیمورفوس سیارک دیدیموس در غروب 26 سپتامبربود که توسط ناسا مستقر گردید . این یک آزمایش در مدار انحراف سیارک بود، یک آزمایش کلیدی از فناوری ضربه‌گیر سینماتیک جنبشی ناسا، که برای ضربه زدن به یک سیارک برای تنظیم سرعت و مسیر آن طراحی شده است. این قمر سیارکی خاص تهدیدی برای زمین نیست، اما فناوری در حال تلاش و  کاوش است تا برای زمانی که اگر سیارکی بالقوه خطرناک به سمت زمین پیدا شود از آن استفاده گردد. تلسکوپ فضایی هابل این نماهای خارق العاده از ماه سیارکی را بلافاصله پس از برخورد موفقیت آمیز ثبت کرد.


نظرات کاربران


@