عکس از اکتای وحیدی آذر

گربه در صف انتظار

تاریخ انتشار : ۱۳:۴۴ ۱۲-۰۷-۱۴۰۱

وقتی به ایستگاه غذا رسید متوجه شد که یک پیشی دیگر مشغول خوردن غداست ، چاره ای نبود باید نوبت می ایستاد تا آن پیشی سیر بشود و از باقی مانده او هم بخورد ، البته غذا زیاد بود و جای هیچ نگرانی هم برایش نبود!

 

تبریز امروز:

 -گربه در صف انتظار

 

وقتی به ایستگاه غذا رسید متوجه شد که یک پیشی دیگر مشغول خوردن غداست ، چاره ای نبود باید نوبت می ایستاد  تا آن پیشی سیر بشود و از باقی مانده او هم بخورد ، البته غذا زیاد بود و جای هیچ نگرانی هم برایش نبود!

 

اکتای وحیدی آذر


نظرات کاربران


@