نکته ایمنی فراموش شده در شهر - عکس ها از آنیتا فرزان مهر

سیم برق در کف پیاده رو

تاریخ انتشار : ۰۲:۳۰ ۱۲-۰۷-۱۴۰۱

وقتی کلید در حالت روشن قرار می گیرد ، سیم دارای جریان الکتریکی است ، احتمال اینکه جریان برق در شب ها در آن جاری باشد بسیار است ، چون چراغ دیگر روشن خواهد بود ! یک خطر بالقوه برای ایمنی شهروندان ! تصویر پیاده رویی را در منطقه ولی عصر نشان می دهد .

تبریز امروز:

 سیم برق در کف پیاده رو

سیم برق در کف پیاده رو

وقتی کلید در حالت روشن قرار می گیرد ، سیم دارای جریان الکتریکی است ، احتمال اینکه جریان برق در شب ها در آن جاری باشد بسیار است ، چون چراغ دیگر روشن خواهد بود ! یک خطر بالقوه برای ایمنی شهروندان ! تصویر پیاده رویی را در منطقه ولی عصر نشان می دهد .

 

 


نظرات کاربران


@