عکس های بابک وحیدی آذر

گل های آفتابگردان - موسیقی ساری گلین

تاریخ انتشار : ۲۰:۲۵ ۳۱-۰۶-۱۴۰۱

آن ها را نمی توان فقط گل هایی در اقتصاد و به عنوان محصول کشاورزی دانست ،شوری است که دشت را فرا می گیرد و شادمانی را به جاده و راه انتقال می دهد ......................

تبریز امروز:

 

گل های آفتابگردان و تابش روشنایی آنها نمادی از یک اقتصاد کشاورزی و فعالیتی زیبا در این عرصه است ..... عکس ها از جاده ماکو به تبریز توسط بابک وحیدی آذر و موسیقی اقتباسی از ساری گلین  توسط Armand Amar با عنوان Whirling Hearts  است.

 


نظرات کاربران


@