ممنوعیت موسیقی توسط طالبان

طالبان یک تن را در زابل به‌‌ دلیل شنیدن موسیقی کنک زدند 

تاریخ انتشار : ۱۱:۳۶ ۳۰-۰۶-۱۴۰۱

منابع می‌افزایند که طالبان پس از کتک زدن وی را زندانی کرده و به دکان‌داران محل نیز هشدار داده‌اند که هرکسی پس از این موسیقی بشنود، با چنین سرنوشتی دچار خواهند شد.

تبریز امروز:

۸صبح، زابل: منابع محلی در زابل می‌گویند که طالبان یک کامپیوترکار را در شهر قلات به‌ دلیل شنیدن موسیقی لت‌وکوب و سپس زندانی کرده‌اند.

منابع محلی روز چهارشنبه، ۳۰ شهریور گفتند که این شخص در منطقه مارکیت شاه‌ولی، در مرکز شهر قلات خدمات کامپیوتر ارایه می‌کرد.

منابع می‌افزایند که طالبان پس از کتک زدن وی را زندانی کرده و به دکان‌داران محل نیز هشدار داده‌اند که هرکسی پس از این موسیقی بشنود، با چنین سرنوشتی دچار خواهند شد.

 چندی پیش نیز طالبان دو دکان‌دار دیگر را در شهر قلات، مرکز زابل، در پیوند به پخش و تکثیر موسیقی کتک زده بودند .

طالبان به دکان‌داران و کامپیوترکاران در زابل هشدار داده‌اند که از پخش موسیقی و تکثیر آن به شهروندان جداً خودداری کنند.


نظرات کاربران


@