عکس های کاوه وحیدی آذر

جای دوچرخه کجاست

تاریخ انتشار : ۰۱:۱۲ ۲۹-۰۶-۱۴۰۱

دوچرخه از هرجا که ممکن باشد، رد می شود ! هرجا که امکان داشته باشد ، می ایستد و هرجا که شد پارک می کند !

تبریز امروز:

دوچرخه -بازار - تبریز -کاوه وحیدی آذر-Tabriz- Bazar-Bicycle

دوچرخه -بازار - تبریز -کاوه وحیدی آذر-Tabriz- Bazar-Bicycle

دوچرخه -بازار - تبریز -کاوه وحیدی آذر-Tabriz- Bazar-Bicycle

دوچرخه از هرجا که ممکن باشد، رد می شود ! هرجا که امکان داشته باشد ، می ایستد  و هرجا که شد پارک می کند !


نظرات کاربران


@