نقاشی از اکتای وحیدی آذر

کلاژ با کاغذ برای کاردستی عصر ژوراسیک در دنیای مدرن

تاریخ انتشار : ۰۹:۰۱ ۲۶-۰۶-۱۴۰۱

وقتی تیتان اپه و تیتان رکس در خیابان های شهر تبریز با هم درگیر هستند ، کلاژ درگیری آنها بر روی کاغذ نقش می بندد .................

 

 

کلاژ و کردستی اکتای وحیدی آذر

وقتی تیتان اپه  و تیتان رکس در خیابان های شهر تبریز با هم درگیر هستند ، کلاژ درگیری آنها بر روی کاغذ نقش می بندد .................

تیتان راپتور و تیتان الفانت

اینجا هم اطراف بازار مشروطه تبریز محل فروش اسباب بازی و کنار پل در آن جا است که تیتان راپتور و تیتان الفانت در حل سربه سر هم گذاردن هستند.

 

نقاشی و کار دستی از اکتای وحیدی آذر


نظرات کاربران


@