سویودلوخ ؛ آن سوی آجی چای

بولاخ ، سویود آغاجی ، آجی چایی و داغلار

تاریخ انتشار : ۰۲:۴۵ ۲۶-۰۶-۱۴۰۱

آن سوی آجی ، در شمال" چای" بالای کوه، چشمه ای کوچک سالهاست که زمین را آبیاری می کند ! گاه ماری کوچک از آنجا رد می شود و زمانی قورباغه ای در توی نهر روان بولاخ نشسته است و تن از گرما رهانیده و درون آب به شکار می پردازد ، آواز پرنده و فریاد باد موسیقی دائم سویودلوخ و زمزمه های آن هستند. سال ها پیش از این ، مردانی پر امید و شادمان با عزت درختان سویود همان بید را در کنار این بولاخ نشانده اند و آنجا بی اختیار نام سویودلوخ همان بیدزار را برای خود اختیار کرده است ..

تبریز امروز:

سویودلوخ - آن سوی آجی چای

 

آن سوی آجی ، در شمال" چای" بالای کوه، چشمه ای کوچک سالهاست که زمین را آبیاری می کند ! گاه ماری کوچک از آنجا رد می شود و زمانی قورباغه ای در توی نهر روان بولاخ  نشسته است و تن از گرما رهانیده و درون آب  به شکار می پردازد ، آواز پرنده و فریاد باد موسیقی دائم سویودلوخ و زمزمه های آن هستند.

سال ها پیش از این ، مردانی پر امید و شادمان با عزت درختان سویود همان بید را در کنار این بولاخ نشانده اند  و آنجا بی اختیار نام سویودلوخ همان بیدزار را برای خود اختیار کرده است .. 

 

کاوه وحیدی آذر

 

 


نظرات کاربران


@